Dokter Sijsele

Dokter Johan Herteleer

Stakendijke 25 - 8340 Sijsele
Tel: 050 35 11 18
riziv : 1-34900-27-004

Dokter Dammejherteleer@outlook.com

Home Dr. Herteleer Diensten Praktijkinfo Wachtdiensten Wetenschap Nuttige info COVID-19
hoe een afspraak maken

COVID-19

Algemeen

In de praktijk is er speciale aandacht voor een snelle en efficiënte dienstverlening in geval van covid-19. Covid-testen kunnen steeds worden afgenomen in de praktijk volgens de geldende regels van sciensano en ook bij mensen die op reis vertrekken.

Voor mij is het makkelijker om de zorg als één pakket aan te bieden: aanmaak van de ctpc-code, afname van staal, opstellen van quarantaine attest of ziekteverlof, opsporen van hoogrisico-contacten, opvolging van de covid-patiënten aan huis. De testresultaten van het labo komen rechtsreeks bij je terecht via je GSM. Je krijgt een opvolgtelefoontje in geval van positief resultaat.

Voor meer details ivm de maatregelen die in voege zijn, kan je terecht op de website van sciensano.

Mensen die recent covid doorgemaakt hebben, stellen best een boostervaccinatie uit voor een drietal maand. Je kan dit zelf regelen via de website www.laatjevaccineren.be.

Je kan ook een mail sturen naar de praktijk om je tijdelijk te laten deactiveren voor de vaccinatie. Vergeet niet na een drietal maand om je heractivatie voor de vaccinatie aan te vragen.

Indien je al een uitnodiging voor vaccinatie hebt ontvangen, met datum en plaats, kan je de tijdelijke deactivatie alleen bekomen door rechtsreeks contact op te nemen met het vaccinatiecentrum.


Wat uitleg over COVID-19

Bij een hoog risico-contact met een persoon met covid-19 wordt de dag van contact beschouwd als dag 0. Een besmette persoon heeft het virus wel aanwezig in zijn lichaam gedurende de eerste dagen, maar meestal is die niet besmettelijk en kan de besmetting niet opgespoord worden, niet met een sneltest en ook niet met een pcr-test.

Pas na enkele dagen wordt de besmette persoon besmettelijk. De ziekte is dan op te sporen met een pcr-test en mogelijks ook met een sneltest, alhoewel de gevoeligheid hiervan lager is.

Een tweetal dagen na de fase van besmettelijkheid worden vele personen ziek, meestal enkele dagen, maar soms ook langer. Iemand die ziek is zal positief testen met een sneltest en uiteraard ook met een pcr-test. De zieke is ook besmettelijk, zeker in de beginperiode.

Wanneer de ziekte voorbijgaat, moet men een drietal dagen wachten vooraleer de besmettelijkheid verdwijnt. Uit voorzorg moet iedereen die besmet of ziek is minstens zeven dagen in isolatie voor wie volledig gevaccineerd is en tien dagen voor de anderen.


    © Created by digitown webdesign