Dokter Johan Herteleer

Stakendijke 25 - 8340 Sijsele
Tel: 050 35 11 18
riziv : 1-34900-27-004

 e-mail Dokter Johan Herteleer jherteleer@outlook.com

Home Dr. Herteleer Diensten Praktijkinfo Wachtdiensten Wetenschap Nuttige info COVID-19
hoe een afspraak maken

Praktijkinfo

Routebeschrijving

Klik op kaart voor routebeschrijving!
Consultaties

Alle consultaties gebeuren na afspraak. U kan online boeken of telefonisch contact opnemen.

Na 19.00 uur en tijdens de weekends wordt u doorverbonden met de wachtdienst van Groot-Brugge.

Huisbezoeken worden best aangevraagd in de voormiddag tijdens de consultatie-uren op 050 35 11 18.

Aan de patiënten van Dr. Naesens die nog niet op raadpleging zijn gekomen, wil ik vragen om eerst op consultatie te komen om uw dossier te overlopen en te actualiseren. Dan pas is het voor mij mogelijk om een nieuw medicatievoorschrift, kineaanvraag of ander attest af te leveren.

Ook nieuwe patiënten kunnen zich inschrijven in de praktijk of gewoon op consultatie komen voor een specifieke handeling.

Om de raadplegingen zoveel mogelijk ongestoord te laten verlopen, vraag ik om zoveel mogelijk gebruik te maken van e-mail en internet. De afspraken hiervoor zijn als volgt:


Afspraak maken online


Globaal Medisch Dossier (GMD)

Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt. Dit dossier bevat:

Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met elkaar.

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw Globaal Medisch Dossier. Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing op maat te organiseren. Dankzij dit Globaal Medisch Dossier wordt de communicatie tussen de specialist en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.

Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV een vergoeding, die rechtstreeks verrekend wordt aan uw ziekenfonds. Vanaf dat ogenblik geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw huisarts.

Een verandering van huisarts is altijd mogelijk. Uw nieuwe huisarts vraagt dan het dossier op bij de vorige huisarts, samen met een brief die ondertekend wordt zowel door de nieuwe huisarts als door de patiënt.

Indien u 75 jaar of ouder bent of indien u chronisch ziek bent (uw ziekenfonds bepaalt dit aan de hand van wettelijke criteria), geniet u ook van 30% vermindering op het remgeld tijdens een normaal huisbezoek.

Sinds januari 2021 is de derdebetalersregeling van toepassing voor iedereen. Deze regeling houdt in dat u alleen de persoonlijke tegemoetkoming (het zogenaamd remgeld) rechtstreeks betaalt aan de zorgverstrekker. De rest wordt betaald door het ziekenfonds.


Tarieven

De erelonen zijn conform de geldende RIZIV normen.

Tarieven voor avondtarief gelden na 18.00 uur, het supplement wordt volledig terugbetaald door de mutualiteit voor wie een GMD heeft op de praktijk.

Tijdens de nacht, het weekend en de feestdagen wordt doorgeschakeld naar de erkende wachtdienst voor Groot Brugge.

Erkende feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, 1 mei, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en beide Kerstdagen.   © Created by digitown webdesign