Dokter Johan Herteleer

Stakendijke 25 - 8340 Sijsele
Tel: 050 35 11 18
riziv : 1-34900-27-004

 e-mail Dokter Johan Herteleer jherteleer@outlook.com

Home Dr. Herteleer Diensten Praktijkinfo Wachtdiensten Wetenschap Nuttige info COVID-19
hoe een afspraak maken

Dr. Johan Herteleer

Een korte voorstelling! Ik ben afgestudeerd als huisarts in 1982. Omdat ik een grote interesse had in ontwikkelingssamenwerking volgde ik daarna de opleiding Tropische geneeskunde aan het ITG in Antwerpen.

In 1983 vertrok ik met mijn vrouw naar Zuid-Amerika waar ik een groot deel van mijn loopbaan doorlopen heb. Mijn eerste jaren waren als plattelandsarts in Bolivia, met de organisatie van eerstelijnsgezondheidszorg in een afgelegen streek waar de westerse geneeskunde bijna niet aanwezig was. De eerste opdracht was het bouwen van een plaatselijk klein ziekenhuis en de organisatie van de werking ervan voor een provincie, en later met de organisatie van de plattelandszorg voor een gans district (100.000 inwoners). Dit in samenwerking met het plaatselijke ministerie, de parochies en lokale gemeenschappen.

Daarna werkte ik ook een periode in Chili. Eind 1994 keerde ik terug naar België om mijn opleiding huisarts (HAIO) te vervolledigen.

Nadien ben ik, samen met mijn gezin, terug vertrokken naar Ecuador. Daar heb ik meer op beleidsniveau een bijdrage geleverd, met o.a. projecten voor de uitbouw van eerstelijnsgezondheidszorg en verbetering van de opleiding van medisch personeel aan de universiteit. In die periode heb ik ook, binnen de verschillende projecten, het initiatief kunnen nemen voor heel wat publicaties. Deze waren gericht naar een breed publiek, met boekjes met gezondheidsvoorlichting voor het lager onderwijs, boekjes voor jonge ouders, een zwangerschapskalender, voorlichting over gezonde voeding, etc. en vele ervan worden nog steeds volop gebruikt. Verder kon ik ook belangrijke wetenschappelijke publicaties ondersteunen, met hulp van Belgische organisaties of universiteiten, in thema’s als de arts-patiëntrelatie, klinische besliskunde en het geneesmiddelencompendium voor Ecuador.

Ik heb gewerkt bij internationale organisaties als SNV en Plan International, voor de Universiteit van Antwerpen en de Belgische Technische Coöperatie BTC.

Eind 2015 ben ik teruggekeerd naar België en sindsdien werkte ik als huisarts in de groepspraktijk De Linde in Brugge en vanaf 1 april neem ik de praktijk van Dr Johan Naessens over in Sijsele.

Naast mijn opleiding in de Tropische Geneeskunde behaalde ik een Master in Volksgezondheid in London en een Master in Sportgeneeskunde in Gent.

Ik blijf me nog steeds bekwamen via bijkomende opleidingen, met een bijzondere interesse in de vele toepassingen van de echografie als hulpmiddel bij het stellen van een correcte diagnose, met toepassingen zoals inwendige geneeskunde, gynaecologie en bij aandoeningen van spieren en gewrichten.

Binnen de huisartsgeneeskunde hecht ik veel belang aan een goeie communicatie met de patiënten, met voldoende tijd voor uitleg en voorlichting, nadruk op preventie en een gezonde levenswijze, doorverwijzing naar specialisten wanneer aangewezen, evidence-based geneeskunde en een rationeel gebruik van geneesmiddelen.

Nieuws uit Zuid-Amerika

Tijdens mijn periode in Ecuador (1997-2015) heb ik enkele doctoraatsstudenten begeleid tijdens hun studie. Een ervan, Dr. Galo Sanchez, heeft in 2019 zijn doctoraat behaald aan de Universiteit van Antwerpen in het thema ‘Knelpunten in het onderwijs van verloskundige zorg aan de universiteiten in Ecuador’.

Dit jaar was het de beurt aan Dr. Carlos Duran om zijn doctoraatsthesis te verdedigen aan het UGent in het thema ‘Kostprijs van nieuwe antikankerbehandelingen in Ecuador’.

Dr Carlos Duran was anderhalf jaar vice-minister van gezondheidszorg in Ecuador. Hij coördineerde de uitgave van het gecommentarieerd geneesmiddel repertorium van Ecuador. Dat is voor de vijfde keer uitgegeven sinds 2008 met de actieve steun van de UGent. Dit keer met een oplage van 11.000 exemplaren. Het is een aangepaste versie van het geneesmiddelenrepertorium van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie. Het initiatief om het repertorium aan te passen aan de noden van Ecuador gaat terug naar een project van de Belgische Technische Coöperatie van de jaren 2005-2009, Salud de Altura, waar ik indertijd co-directeur van was.

Een andere publicatie van die tijd ‘Klinische Besliskunde’, gesteund door het Tropisch Instituut voor Geneeskunde, is ook tijdens het voorbije jaar herwerkt en opnieuw uitgegeven.

dokter sijsele


    © Created by digitown webdesign